Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü En Başarılı Tez Ödülü İçin Başvuru Tarihi 07 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Ödülleri

EN BAŞARILI LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ

Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yaptırılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine ödül verilecektir. Ödüller, “En Başarılı Temel Bilimler Yüksek Lisans Tez Ödülü”, “En Başarılı Temel Bilimler Doktora Tez Ödülü”, “En Başarılı Mühendislik Bilimleri Yüksek Lisans Tez Ödülü” ve “En Başarılı Mühendislik Bilimleri Doktora Tez Ödülü” olarak verilecektir.

Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin akademik, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizde araştırmaların kalitesini ulusal ve uluslararası en saygın üniversitelerin seviyesinde tutmaktır.  

Fen Bilimleri Enstitüsünden 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında mezun olmuş öğrenciler için ödüle başvurulabilir.

Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır. Başvuru için gerekli belgeler:

1- Tez Ödülü Başvuru Formu,

2- Bir adet tez kopyası ,

3- Varsa tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi.

Başvuru Formu                         Değerlendirme Formu    

 Son başvuru tarihi: 07 Ekim 2019