Tamamlanan Doktora Tezleri

ABD Yazar Tez Başlığı Yıl Danışman
Makine Mühendisliği İSKENDER ÖZKUL Cu bazlı şekil hafızalı metallerin üretimindeki alaşım miktarlarının faz dönüşüm sıcaklıklarına etkisi ve karakterizasyonu 2016 Prof.Dr. Kemal ALDAŞ
Kimya ŞEYDA CÖMERT Melamin teşhisi için moleküler baskılanmış kuartz kristal mikrobalans (QCM) çiplerin hazırlanması ve uygulamaları 2015 Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI
Kimya TALAT BARAN Suda çözünebilen o-karboksimetil kitosan-imine destekli bazı komplekslerin sentezi ve uygulamaları 2015 Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ
Kimya PELİN KOPARIR Amino grubu içeren beş üyeli hetero halkalı bazı bileşiklerin sentezi ve biyolojik etkilerinin araştırılması 2012 Yrd.Doç.Dr. Muhsin KARAASLAN
Jeoloji Mühendisliği ESRA GÜRBÜZ Ulukışla havzasının geç senozoyik evrimi 2016 Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ
Jeoloji Mühendisliği MUSTAFA MURAT KAVURMACI Şereflikoçhisar havzası yeraltı sularının hidrojeolojik ve hidrokimyasal açıdan incelenmesi ve bölgedeki tuzlusu girişiminin çevresel etkilerinin araştırılması 2013 Prof.Dr. Hatim ELHATİP
Çevre Mühendisliği EMİNE BAŞTÜRK İlaç Kalıntılarının İleri Arıtım Yöntemleri İle Giderilmesi 2017 Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ
Çevre Mühendisliği ALPER ALVER Katalitik Ozonlama İşlemi İle Sulardan Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Öncüleri Gideriminin Araştırılması 2017 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ
Çevre Mühendisliği GAMZE SÖNMEZ İleri oksidasyon prosesleri ile bazı ilaç kalıntılarının giderimi 2015 Prof.Dr. Mustafa IŞIK
Çevre Mühendisliği İSMAİL ŞİMŞEK Emülsiyon sıvı membran tekniğiyle sulardan amonyum giderimi 2015 Doç.Dr. Levent ALTAŞ