Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

ABD Yazar Danışman Tez Başlığı Yıl
İnşaat MühendisliğiEFDAL KAYAYrd. Doç. Dr. Müge Ağca YILDIRIMİNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE LAZER TARAMA SİSTEMLERİ İLE KAYA BLOKLARININ 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE HACİM HESABI2017
Makine MühendisliğiGÖKHAN BAŞYrd. Doç. Dr. Semih BENLİKompozit takviyeli üst damak diş protezinin farklı koşullar altında gerilme analizi2017
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar MühendisliğiAFRAH RAMADHAN OTHMAN AYOUBIProf. Dr. Atilla ELÇİMODIFICATION IMAGE DENOISING ALGORITHM WITH WAVELET TRANSFORMATION2017
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi SistemleriYOUSIF HAMIDYrd. Doç. Dr. Kamil KARATAŞUzaktan algılama ve cbs ile arazi kullanımı ve arazi örtüsünün belirlenmesi: Shaqlawa (Irak) örneği2017
KimyaSERPİL BORAProf. Dr. Berkant KAYANİlaç etken maddelerin subkritik su degradasyonu ve deneysel şartların optimizasyonu2017
MatematikEDA ŞAHİNYrd. Doç. Dr. Tunçar ŞAHANLie cebirlerinin çaprazlanmış modüllerinin kapabilite özelliği2017
İnşaat MühendisliğiKENAN SAYARDoç. Dr. Niyazi Uğur TERZİDerin kazılı iksa sistemlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesi ve oluşan yer değiştirmelerin hesaplanarak aletsel gözlemlerle karşılaştırılması2017
Harita MühendisliğiALI ABDULWAHED MAHMODProf. Dr. Hacı Murat YILMAZİnsansız hava aracı verilerinden üç boyutlu model oluşturma: Aksaray Üniversitesi Kampüs Camii2017
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar MühendisliğiFARHAD MUSTAFA HAJ HAJProf. Dr. Mehmet Reşit TOLUNMODIFIED AES BASED ALGORITHM FOR MPEG-4 AND H.264 VIDEO ENCRYPTION2017
KimyaESRA KULAKSIZProf. Dr. Berkant KAYAN5-florourasil bileşiğinin ileri oksidasyon yöntemleri ile giderilmesi2017
Fen BilgisiMEHMET KARAHANDoç. Dr. Tuncay TUNÇPısa sınav sonuçlarının ülkelerin gelişmişlik derecesi ve kalkınmışlık ölçütleri açısından değerlendirilmesi2017
KimyaDERYA KOÇAKYrd. Doç. Dr. Didem Balun KAYANİletken polimer/metal nanokompozit yapılarla modifiye edilmiş kalem grafit elektrot üzerinde elektrokatalitik hidrojen üretimi2017
Çevre MühendisliğiESİN OTMANBÖLÜKProf. Dr. Levent ALTAŞDoğal absorban volkanik tüf (Aksaray/Selime) ile sulardan ağır metal gideriminin incelenmesi2017
Fen BilgisiÖZLEM KALKANDoç. Dr. Tuncay TUNÇCumhuriyetten günümüze ortaokul fen bilimleri programlarının karşılaştırılmalı incelenmesi2017
FizikOĞUZHAN OKVURANDoç. Dr. Engin ATEŞERÜçlü talyum kalkojenlerinin tl2mq3 (m=zr, hf; q=s, se, te) mekanik kararlıklarının ve elektronik yapılarının ab-ınıtıo metodu ile incelenmesi2017
BiyolojiMEHTAP TARHANProf. Dr. Kamile ÖZTÜRKMultiple Myeloma'da bortezomibe karşı gelişen direnç mekanizmasında toll like reseptörlerin rolünün araştırılması2017
Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiAYŞE GÜNYAKTIDoç. Dr. Meltem Aşan ÖZÜSAĞLAMGenetik olarak karakterize edilen insan kaynaklı lactobacıllus gasserı suşlarının probiyotik kültür olarak kullanım potansiyellerinin belirlenmesi2017
Gıda MühendisliğiMEHMET UMUT ÜNLÜProf. Dr. Özen Özboy ÖZBAŞHavuç lifi ve şeker pancarı lifinin tarhana kalitesine etkisi2017
Fen BilgisiFATMA ZEHRA GÖZOĞLU KAZANProf. Dr. Süleyman YILMAZTemel bilim derslerinin öğrencilerde bıraktığı olumsuz algının nedenleri: Ortaokul öğrencilerinin temel bilim derslerine bakışı ve çözüm önerileri2017
MatematikNEVEN EOARSH ZAYA ODISHODoç. Dr. Halis BİLGİLIrak'ın duhok şehrinde binaların ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin matematiksel modelinin oluşturulması2017
Gıda MühendisliğiTİJEN DURANProf. Dr. Özen Özboy ÖZBAŞBuğday kepeği ve şeker pancarı lifinin tarhana kalitesine etkisi2017
Çevre MühendisliğiYASEMİN KARADEMİRProf. Dr. Hatim ELHATİPİçme sularında reçineli sistemi ile nitrat gideriminin araştırılması2017
Jeoloji MühendisliğiİSMAİL SAİD KÜREYrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZGranitoid magmasının kristalizasyon ve diferansiasyon süreçleri, Ortaköy (Aksaray) örneği, (Orta Anadolu)2017
Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiBAHAR YILMAZProf. Dr. Murat KAYADiplopod vücut segmentlerinden 3 boyutlu kitosan üretimi ve biyoteknolojil uygulamaları2017
Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiMUHAMMAD MUJTABAProf. Dr. Murat KAYAÇınar ağacı (Platanus oreintalis) poleninden elde edilen mikro kapsüllere parasetamol yüklenmesi ve salınım özelliklerinin araştırılması2016
Makine MühendisliğiVEDA KABAYrd. Doç. Dr. Semih BENLİUzun kemik kırıklarında kullanılan farklı kompozit plakların iyileşme sürecinde gerilme analizlerinin incelenmesi2017
Jeoloji MühendisliğiFATİH KARAYrd. Doç. Dr. Murat Mustafa KAVURMACIMahmutbey-Mecidiyeköy (İstanbul) metro tünelinde değişen litolojide tünel açma makinası (TBM) performansının değerlendirilmesi2017
Çevre MühendisliğiEKİN ADIGÜZELYrd. Doç. Dr. Hakan ÇELEBİOTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL YILDIZ UYGULAMALARI2018
Jeoloji MühendisliğiHATİCE YÜKSELTÜRKYrd. Doç. Dr. Murat Mustafa KAVURMACIGÜZELYURT (AKSARAY) VE ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİK VE HİDROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ2018
Makine MühendisliğiBERKAY YALDIZProf. Dr. Necmettin ŞAHİNCAM ELYAF KATKISININ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ POLYAMİD 6.6 PLASTİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ2018
Jeoloji MühendisliğiASUMAN AKŞİTYrd. Doç. Dr. Bahattin GÜLLÜKALEBALTA (AKSARAY) CİVARINDA YÜZEYLEYEN MAFİK-FELSİK MAGMATİK KAYALARIN KÖKENSEL İLİŞKİLERİNİN PETRO-KİMYASAL VE SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ2017
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar MühendisliğiCUMA TIPIRDAMAZProf. Dr. Mehmet Reşit TOLUNVIBRATION ANALYSIS FOR INDUCTION MOTORS WITH AN EXPERT SYSTEM2017
MatematikBAHAR AKYÜZDoç. Dr. Mustafa BAHŞİFİBONACCİ VE LUCAS SAYILARININ MAKSİMUM VE MİNİMUM ELEMANLI MATRİSLERDE UYGULAMALARI2017
Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiDAMLA PAMUKCUDoç. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAKMEDICAGO MUREX VAR. MUREX'İN (FABACEAE) IN VITRO ANTİOKSİDAN VE BAZI ENZİMLERİN AKTİVİTELERİ ÜZERİNE İNHİBİSYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI2017
MatematikEKREM SERDAR SERTYrd. Doç. Dr. Tunçar ŞAHANMODİFİYE İNTEREST KATEGORİLERDE CAT1-OBJELER2017
Gıda MühendisliğiFURKAN AYDINProf. Dr. Mustafa ARDIÇYÖRESEL BAZI PEYNİRLERDEKİ ENTEROCOCCUS CİNSİ BAKTERİLERİN MALDI-TOF-TOF-MS YÖNTEMİ İLE TANIMLANMASI2017
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi SistemleriBESTE TAVUSYrd. Doç. Dr. Kamil KARATAŞTarımsal alanlarda IKONOS uydu görüntüsünden nesne tabanlı ürün deseni tespiti2017
Çevre MühendisliğiZEYNEP AKGÜLYrd. Doç. Dr. Hasan KOÇYİĞİTentegre yönetim sistemlerinin incelenmesi ve plastik endüstrisinde uygulama örneği2017
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi SistemleriARKAN AHSSAN MAHMOOD AL-JAMMOURProf. Dr. Hacı Murat YILMAZHALEPÇE KENTİNDE YAĞMURLA BESLENEN TARIM ÜZERİNDE İKLİMİN ETKİLERİ2017
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi SistemleriKHALEEL ABDULKAREEM MOHAMMED AL-ZANGANAProf. Dr. Semih EKERCİNARAZİ KULLANIMI VE ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA KULLANILARAK BELİRLENMESİ: KALAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ2017
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar MühendisliğiSABAH SALIH HUSSEIN HUSSEINProf. Dr. Mehmet Reşit TOLUNAES ALGORİTMASINI KULLANARAK GÜVENLİ SES2017
Çevre MühendisliğiFATMA ÖZSOYProf. Dr. Hatim ELHATİPTÜRKİYE'DE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ VE TIBBİ ATIK ANKARA ÖRNEĞİ2017
Jeoloji MühendisliğiÖZNUR KANAATAnabilim Dalı BaşkanıGÜNEYKÖY (EŞME-UŞAK) YÖRESİNDEKİ ARSENOPİRİTLİ ALTIN OLUŞUMLARININ JEOLOJİK, MİNERALOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ2017
Harita MühendisliğiSINA MOHAMMAD ALI KAMALIYrd. Doç. Dr. Kamil KARATAŞANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK TAŞINMAZ DEĞER HARİTASININ ÜRETİMİ: KALAR ŞEHRİ (IRAK) ÖRNEĞİ2017
Jeoloji MühendisliğiECE OKURProf. Dr. Ayşegül YILDIZTahar-Güzelöz Yörelerinde (Nevşehir) Yüzeylenen Diatomitlerin Diatom Topluluğu ve Paleoortamsal Özellikleri2017
BiyolojiHATİCE BAYRAKTARDoç. Dr. Belda ERKMENNeonikotinoid grubu insektisit formülasyonlarının, farklı Ankara ergin ev sinekleri (musca domestica l.) populasyonlarındaki etkinliklerinin araştırılması2017
KimyaMİREN ŞENProf. Dr. Mehmet ODABAŞITİROSOLE ÖZGÜ MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLERİN TASARIMI2017
Biyoteknoloji FATMA DUDAKLI Doç.Dr. Murat KAYA Callinectes Sapidus'Dan Kitin, Kitosan İzolasyonu Ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu 2016
Biyoteknoloji IVAN AL-JAF Doç.Dr. Murat KAYA Sympetrum Fonscolombii (Dragonfly)'Nin Korneal Lens Yapısından Kitin İzolasyonu Ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu 2016
Biyoteknoloji KARWAN SOFI GHAFOOR Doç.Dr. Murat KAYA Vespa Crabro'Nun Gelişim Sürecine (Larva, Pupa Ve Yetişkin) Bağlı Olarak Kitinin Fizikokimyasal Özelliklerindeki Değişim 2016
Biyoteknoloji ESRA BULUT Doç.Dr. Murat KAYA Çıyanın Farklı Vücut Kısımlarından Orjinal Yapı Korunarak Biyoteknolojik Uygulamalar İçin İki Ve Üç Boyutlu Nano Kitin Üretimi 2016
Biyoteknoloji AKO HAMASAEED ABDULQADIR Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK Adiantum Capillus-Veneris L.' İn Farklı Özütlerinin Alzheimer, Diabet Ve Deri Hastalıklarıyla İlişkili Enzimleri İnhibe Etme Aktiviteleri İle Antioksidan Özellikleri 2016
Biyoteknoloji HASAN ÖZER Yrd.Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM Anne Sütünden İzole Edilen Lactobacıllus Cinsi Bakterilerin Bazı Starter Ve Probiyotik Özelliklerinin Araştırılması 2015
Biyoloji PINAR ÖNGÜN Yrd.Doç.Dr. Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM Anne Sütünden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu Ve Bazı Probiyotik Ve Starter Özelliklerinin Araştırılması 2015
Çevre Mühendisliği ALİ ÖZCAN Doç.Dr. Fatma GÜRBÜZ Tekstil Atıksularından Toksik Azo Boyaların Mikroreaktör Jel İle Giderimi 2016
Çevre Mühendisliği İPEK YORULMAZ Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Arıtma Tesislerinde İşletme Problemleri 2016
Çevre Mühendisliği EREL EDİK Doç.Dr. Levent ALTAŞ Sulardan Arsenik Gideriminin İncelenmesi 2016
Çevre Mühendisliği FATMA ŞİMŞEK Prof.Dr. Mustafa IŞIK Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Atıksu Yönetimi Ve Çözüm Önerileri 2015
Çevre Mühendisliği GAMZE AYYILDIZ ABİ Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Atıksu Arıtma Tesisinde Risk Analizi 2014
Çevre Mühendisliği ÖZGÜL ÇİMEN Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan GÖK Pirina Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon Yöntemiyle Ağır Metallerin Giderimi 2014
Çevre Mühendisliği CEYDA KOCAMAN Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı Ve Bursa Örneği 2014
Çevre Mühendisliği ESRA MANAV Yrd.Doç.Dr. Hasan KOÇYİĞİT Ürolitik Karışık Mikroorganizma Kültürü İle Reaktif Boyar Maddelerin Biyosorpsiyonu 2014
Çevre Mühendisliği FATMAGÜL UZUN Doç.Dr. Levent ALTAŞ Doğal Adsorban Olarak Zeolit (Bigadiç/Balıkesir) İle Sulardan Ağır Metal Gideriminin İncelenmesi 2014
Çevre Mühendisliği ESRA ZENGİN Prof.Dr. Hatim ELHATİP Aksaray İlindeki Jeotermal Enerji Kaynaklarının Potansiyeli Ve Isıtma Sisteminde Kullanımına Yönelik Araştırmalar 2014
Çevre Mühendisliği EMİNE ERDEM Doç.Dr. Levent ALTAŞ Doğal Adsorban Olarak Tüf (Doğantarla-Aksaray) İle Sulardan Ağır Metal Gideriminin İncelenmesi 2014
Çevre Mühendisliği ERHAN AKKUŞ Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 2014
Çevre Mühendisliği MAHMUT YASİN ERŞAN Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Çeşitli Sektörlerin Risk Analizlerinin Karşılaştırılması 2014
Çevre Mühendisliği ŞEVKET TULUN Yrd.Doç.Dr. Melayip BİLGİN Katı Atıkların Biodrying (Biyo-Kurutma) Yöntemiyle Hacimlerinin Azaltılması 2013
Çevre Mühendisliği YASEMİN CEYLAN ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Tampon Ve Turbo Emiş Borusunun Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 2013
Çevre Mühendisliği MİHRİCAN KARAARSLAN Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ İleri Oksidasyon Prosesleri İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi 2012
Çevre Mühendisliği YUSUF ALPARSLAN ARGUN Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ Reaktif Mavi 114 Boyasının Fenton Prosesi İle Giderimi 2012
Çevre Mühendisliği ALPER ALVER Doç.Dr. Levent ALTAŞ Aksaray İli Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyu Karakterizasyonu Ve Elektrokimyasal Arıtılabilirliği 2012
Çevre Mühendisliği EMİNE BAŞTÜRK Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ Reaktif Mavi 181 Boyasının İleri Oksidasyon Yöntemlerinden Uv/H2O2 Prosesi İle Giderilmesi 2012
Çevre Mühendisliği MURAT EROĞLU Prof.Dr. Hatim ELHATİP Aksaray İli Merkez İlçesinin Yüzey Ve Yeraltı Su Potansiyelinin Ve Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi 2012
Çevre Mühendisliği AYŞE KÖK Prof.Dr. Hatim ELHATİP Türkiye' Deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Çalışmaları Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2012
Çevre Mühendisliği ZEYNEP AYMAN Prof.Dr. Mustafa IŞIK Aksaray Sularında Bazı İlaç Ve Hormon Kalıntılarının Tespiti 2011
Çevre Mühendisliği İSMAİL ŞİMŞEK Doç.Dr. Levent ALTAŞ Kimyasal Çöktürme Yöntemiyle Sulardan Amonyum Giderimi 2011
Çevre Mühendisliği SAMET ÖZCAN Prof.Dr. Mustafa IŞIK Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitik Olarak Kalsiyum Giderimi 2011
Çevre Mühendisliği EMİNE BAŞTÜRK Doç.Dr. Mustafa KARATAŞ İlaç Kalıntılarının İleri Arıtım Yöntemleri İle Giderilmesi 2017
Çevre Mühendisliği ALPER ALVER Yrd.Doç.Dr. Ahmet KILIÇ Katalitik Ozonlama İşlemi İle Sulardan Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Öncüleri Gideriminin Araştırılması 2017
Çevre Mühendisliği GAMZE SÖNMEZ Prof.Dr. Mustafa IŞIK İleri oksidasyon prosesleri ile bazı ilaç kalıntılarının giderimi 2015
Çevre Mühendisliği İSMAİL ŞİMŞEK Doç.Dr. Levent ALTAŞ Emülsiyon sıvı membran tekniğiyle sulardan amonyum giderimi 2015
Fizik ZEKİYE EDA BOYLUĞ Prof.Dr. Süleyman YILMAZ Yoğunluk Fonksiyonel Teori Temelli Kantitatif Yapı-Etki Analizleri (Qsar): Kumarin Moleküllerinin Karbonik Anhidraz Enzimine Karşı İnhibisyon Etkisinin Modellenmesi 2017
Fizik ÖZGÜR DENİZ KOCAÖZ Yrd.Doç.Dr. Hacı ÖZIŞIK CeX2In4 (X= Pd, Pt) Bileşiklerinin Yapısal, Elektronik, Mekaniksel Ve Titreşimsel Özelliklerinin Kuramsal İncelenmesi 2016
Fizik FERİHAN KAVİLLİOĞLU Doç.Dr. Sezgin AYDIN 33S Çekirdeğinin Spektroskopi Çalışmaları 2016
Fizik KOSRAT HUSSEIN HAMAD Doç.Dr. Sezgin AYDIN 30P Çekirdeğinin Uyarılma Seviyelerinin İncelenmesi 2016
Fizik YADGAR HUSSEİN SHWAN AL-BAJALAN Doç.Dr. Burhan DAVARCIOĞLU Kızılötesi Bölgede Cr2+:Snse Lazeri 2016
Fizik MUHAMMED BAHADIR BAYSAL Prof.Dr. Engin DELİGÖZ LaMgNi4Hx (x=1, 4, 7) Bileşiğinin Mekanik Ve Titreşimsel Özellikleri Üzerine Hidrojenin Etkisi 2016
Fizik NUHİBE TÜRKDAL Prof.Dr. Engin DELİGÖZ ZrMo2 ve HfMo2 Bileşiklerinin Kararlılıklarının Ab-İnitio Yöntemiyle İncelenmesi 2015
Fizik AHMET TARIK ÖZOZAN Doç.Dr. Burhan DAVARCIOĞLU İnce Yassı Dairesel Lazerler 2015
Fizik RAZİYE ÇATAK ÇELİK Doç.Dr. Nefise ÖZÇELİK Bazı Hidrazon Türevlerinin X-Işını Kırınım Yöntemi İle Yapı Analizi 2015
Fizik MEHMET FATİH ÇAKIRTAŞ Prof.Dr. Süleyman YILMAZ İkili Sıvı Kristal Karışımların Spektroskopik Yöntemle İncelenmesi 2014
Fizik ÜMİT FUAT ÖZYAR Prof.Dr. Engin DELİGÖZ TiSiSb, TiGeSb, ZrSiSb, ZrGeSb, HfSiSb Ve HfGeSb Bileşiklerinin Elastik, Elektronik Ve Titreşimsel Özellikleri 2014
Harita Mühendisliği OTHMAN ABDALLA KARIM KARIM Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM Farklı Sınıflandırma Yöntemleri İle Konya İlinin Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü Haritasının Oluşturulması Ve Değişim Analizinin Gerçekleştirilmesi 2017
Harita Mühendisliği HOSHMAND AHMED AZEEZ AL-SHATERI Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM Farklı Görüntü Sınıflandırma Ve İyileştirme Metotlarının Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü Haritalamasına Etkilerinin İncelenmesi 2017
Harita Mühendisliği HAVGR AHMED ABDULLA ABDULLA Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN İnternet Tabanlı Gnss Veri Değerlendirme Servislerinin Irak-Duhok Bölgesi İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2017
Harita Mühendisliği KAWA ABDULMAJEED FATTAH AL-TAMAR Yrd.Doç.Dr. Kemal YURT Jeodezik Amaçlı Gnss Göreli Konum Belirleme Yöntemlerinde Doğruluk Araştırması 2016
Harita Mühendisliği MURAT ÇAKAR Yrd.Doç.Dr. Müge Ağca YILDIRIM Lokal Geoit Üzerine C Sharp Programlama Dilinde Uygulama 2016
Harita Mühendisliği GÖKHAN ARASAN Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ Sıkıştırma Tekniklerinin Sınıflandırma Doğruluğuna Etkisi 2016
Harita Mühendisliği OZAN ÖZTÜRK Doç.Dr. Selçuk REİS Heyelan Envanter Bilgilerinin Toplanmasına Yönelik Mcbs Ve İha Entegrasyonu Olanaklarının Araştırılması 2016
Harita Mühendisliği CEMAL BALCIOĞLU Doç.Dr. Mustafa ATASOY Arazi Nesnesi Bağlamında Mülkiyeti Etkileyen Sınırlayıcı Hükümler 2016
Harita Mühendisliği MUSA NEHİR SÖZEN Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ Ülkemizde Farklı Amaçlara Yönelik Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi 2016
Harita Mühendisliği HAKAN ERASLAN Doç.Dr. Mustafa ATASOY Türkiye İçin Çok Amaçlı Kadastro Yaklaşımı 2016
Harita Mühendisliği İBRAHİM CANKURT Doç.Dr. Mustafa ACAR Gps/Imu Sistemlerinde Konum Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması 2016
Harita Mühendisliği ALİ ERSİN GÜRBAK Doç.Dr. Ferruh YILMAZTÜRK Yakın Resim Fotogrametrisinde Cep Telefonu Kameralarının Kullanımının Araştırılması 2016
Harita Mühendisliği HARUN REŞİT OĞUR Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ Kadastro Paftalarının Yenilenmesinde Karşılaşılan Sorunlar: Konya/Ereğli Örneği 2016
Harita Mühendisliği EMİN KURT Yrd.Doç.Dr. Kamil KARATAŞ Baraj Kamulaştırmalarında Yaşanan Sorunlar: Kayseri Gümüşören Barajı Örneği 2015
Harita Mühendisliği ASLIGÜL ÇAKICI Doç.Dr. Mustafa ACAR Mareograf İstasyonlarındaki Davranışların Zaman Serileri Analizi İle Tanımlanması: Tudes Mareograf İstasyonları Örneği 2015
Harita Mühendisliği MUSTAFA BAYHAN Yrd.Doç.Dr. Abdullah Korkut ÜSTÜN Analitik Network Prosesi (Anp) Yöntemi Kullanılarak Ankara İli İçin Entegre Katı Atık Tesisi Uygun Yer Tayini 2015
Harita Mühendisliği MEHMET ARDİÇ Doç.Dr. Mustafa ACAR Baraj Göllerindeki Sediment Birikimlerinin Zamansal Değişimi Ve Cbs İle Görselleştirilmesi 2015
Harita Mühendisliği BURAK PELENDECİOĞLU Doç.Dr. Selçuk REİS Üç Boyutlu Cbs İle Tarihi Eserlerin Modellenmesi 2015
Harita Mühendisliği BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU Doç.Dr. Selçuk REİS Uzaktan Algılanmış Görüntülerden Faydalanılarak Obje-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi İle Kent Merkezlerindeki Detayların Çıkarımı 2015
Harita Mühendisliği OSMAN OKTAR Doç.Dr. Hediye ERDOĞAN Sabit Gnss İstasyonlarının Davranışlarının Dalgacık Dönüşümü İle Tanımlanması 2015
Harita Mühendisliği CEMİL GEZGİN Doç.Dr. Mustafa ACAR Gnss Gözlem Sürelerinin Baz Çözümlerine Etkisinin Araştırılması 2015
Harita Mühendisliği AHMET TARIK TORUN Doç.Dr. Selçuk REİS Yapay Arı Koloni Algoritmasının Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi 2015
Harita Mühendisliği SADIK YILDIRIM Doç.Dr. Mustafa ATASOY Türkiye'De Emlak Vergi Sistemine Küme Değerleme İle Yaklaşım 2015
Harita Mühendisliği RAZİYE HALE TOPALOĞLU Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ Konya Kapalı Havzası'Nda Arazi Örtüsü/Kullanımı Zamansal Değişimlerinin Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi 2014
Harita Mühendisliği SÜLEYMAN SEFA BİLGİLİOĞLU Doç.Dr. Selçuk REİS Ulusal Heyelan Haritaları İçin Coğrafi Veri Modelinin Geliştirilmesi Ve Afet Yönetiminde Kullanılması 2014
Harita Mühendisliği İSA KOÇ Doç.Dr. Selçuk REİS Web Üzerinden Coğrafi Verilerin Sunulması: Kapadokya Bölgesi Turizm Haritası Örneği 2014
Harita Mühendisliği OSMAN ORHAN Prof.Dr. Semih EKERCİN Konya Kapalı Havzası'Nda Uzaktan Algılama Ve Cbs Teknolojileri İle İklim Değişikliği Ve Kuraklık Analizi 2014
Harita Mühendisliği HÜLYA TUŞAT Doç.Dr. Mustafa ACAR Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Kullanılan Harita Üretim Tekniklerinin Karşılaştırılması 2014
Harita Mühendisliği FUAT GÜLER Doç.Dr. Mustafa ATASOY Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının Değerlendirilmesi 2014
Harita Mühendisliği AYDAN YAMAN Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ Yersel Lazer Tarayıcıların Tarama Açısı Ve Mesafesine Bağlı Olarak Konum Doğruluğunun Araştırılması 2014
Harita Mühendisliği AYTAÇ ARAZ Doç.Dr. Selçuk REİS Metaveri Standartlarının İrdelenmesi Ve Harita Genel Komutanlığı İçin Bir Metaveri Profili Oluşturulması 2014
Harita Mühendisliği CANER ZORLU Prof.Dr.Semih EKERCİN Tuz Gölü Alt Havzasında Yapılması Düşünülen Yeni Tuz Sahalarının Ve Doğalgaz Depolama Tesislerinin Çevresel Etkilerinin Araştırılması 2013
Harita Mühendisliği MURAT BÖLME Prof.Dr.Semih EKERCİN Lidar İle Sayısal Arazi Modeli Üretimi Ve Sistemin Doğruluğunun Ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2013
Harita Mühendisliği ABDULLAH KAYI Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ Tek Nokta, Ağ Yapısı Ve Ppp Yöntemleriyle Gnss Çözümlerinin Doğrudan Algılayıcı Yöneltmesi Doğruluğuna Etkisi 2013
Harita Mühendisliği MURAT PALALI Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ Silindirik Yapılarda Yersel Lazer Tarayıcının Kullanılması:Eğri Minare Örneği 2013
İnşaat Mühendislği MÜRÜVET ÜNLÜ ÖZSOY Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Killi Zeminlerde Ortaya Çıkan Kuruma Çatlaklarının Atık Lastik Parçaları Kullanılarak Engellenmesinin Deneysel Olarak İncelenmesi 2016
İnşaat Mühendislği CANBERK YAMAN Doç.Dr. Mustafa KAYA Cam Fiber Plakalarla Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde Ankraj Sayısının Etkisinin Analitik Olarak Modellenmesi 2016
İnşaat Mühendislği VELİ BAYAZIT Doç.Dr. Mehmet Emin KARA Betonarme Elemanlarda Donatı Oranının Ankraj Uygulamalarına Etkisinin Araştırılması 2016
İnşaat Mühendislği RAMAZAN ÖZER Prof.Dr. Gürol YILDIRIM Kozaklı (Nevşehir) Sahası Jeotermal Enerji Kapasitesinin Belirlenmesi 2015
İnşaat Mühendislği NASİBE ESER Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT Yüksek Dayanımlı Beton Kalitesinin İncelenmesi Ve Yeni Bir Malzeme Katsayısı Önerilmesi 2015
İnşaat Mühendislği CAN ERENSON Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Atık Lastiklerin Taş/Kum Kolon Uygulamalarında Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi 2015
İnşaat Mühendislği DERYA KOÇ Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT Tarihi Yapı Taş Kemerlerinin Frp İle Güçlendirilmesi 2015
İnşaat Mühendislği MEHMET UĞUR YILMAZOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gökçe Çiçek İNCE Muğla İli'Nin Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi Ve Tek Boyutlu Dinamik Analiz İle Yerel Zemin Davranışının İncelenmesi 2015
İnşaat Mühendislği RAZİYE ALTINSOY BOZKURT Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Katkı Malzemelerinin Killerdeki Kuruma Çatlakları Davranışına Etkisi 2015
İnşaat Mühendislği İSA YILDIZ Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ Perdeli Ve Perdesiz Betonarme Yapıların Tdy 2007'Ye Göre Değerlenedirilmesi 2015
İnşaat Mühendislği YASİN COŞKUN Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Katkı Malzemeleri İle Zemin İyileştirilmesinin Üç Eksenli Basınç Deneyleri Kullanılarak Değerlendirilmesi 2015
İnşaat Mühendislği NAZMİ AKŞEHİRLİOĞLU Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ Planda Düzensiz Yapıların Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 2015
İnşaat Mühendislği ŞÜKRAN TUĞRULELÇİ Yrd.Doç.Dr. FATİH KÜRŞAT FIRAT Düşey Yüklenen Tuğla Kemerlerdeki Gergi Çubukların Davranışa Etkisinin İncelenmesi 2014
İnşaat Mühendislği ERGÜN YILDIRIM Prof.Dr. Gürol YILDIRIM Enerji Depolanması, Verimliliği, Pompaj Depolamalı Hidro-Elektrik Santraller Ve Türkiye'Deki Uygulamaları: Bayramhacılı Pompajlı Hibrit Destekli Hes Örneği 2014
İnşaat Mühendislği SİNAN NACAR Doç.Dr. Mehmet Ali HINIS Farkli Yapay Zeka Yöntemleri̇Yle Günlük Akarsu Akim Değerleri̇Ni̇N Tahmi̇Ni̇-Haldi̇Zen Deresi̇ Örneği̇ 2014
İnşaat Mühendislği DİLARA DEMİRKAN Doç.Dr. İbrahim Özgür DENEME Betonarme Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme Yöntemleri 2014
İnşaat Mühendislği MURAT ŞAYAN Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Ambar Barajı Deprem Risk Durumunun Dinamik Analiz Yöntemleri İle Değerlendirilmesi 2013
İnşaat Mühendislği MUSTAFA YÜKSEK Doç.Dr. Niyazi Uğur TERZİ Atık Lastik Parçalarının Hendek Geri Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi 2013
İnşaat Mühendislği ÖZER SEVİM Doç.Dr. Mustafa SÖNMEZ Yapay Arı Koloni Algoritması Kullanılarak 3 Boyutlu Çelik Yapıların Optimum Tasarımı 2013
İnşaat Mühendislği SERKAN USLU Doç.Dr. Ali URAL Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılan Metal Bağlantı Elemanlarının Deneysel Metotlarla İncelenmesi 2013
İnşaat Mühendislği YILMAZ KOÇAK Doç.Dr. Tufan KARABÖRK Yığma Duvarlarda Kayma Dayanımının Arttırılması Amacı İle Farklı Bağlantı Elemanı Uygulamaları 2013
İnşaat Mühendislği ADEM ALTINSOY Doç.Dr. Ömer KÖSE Aksaray Bölgesi Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi 2013
İnşaat Mühendislği ERDAL KONUK Doç.Dr. Mehmet Emin KARA Çelik Levhaların Betona Yapıştırılmasında Ankraj Uygulamaları 2012
İnşaat Mühendislği ZEYNEL ÇAĞDAŞ KANKAL Doç.Dr. Mustafa KAYA Betonarme Kirişlerin Cam Fiber Plakalarla Kesmeye Karşı Güçlendirilmesinde Ankraj Sayısının Etkisi 2011
İnşaat Mühendislği KIVANÇ BAYAT Doç.Dr. Mehmet Emin KARA Betona Yapıştırılmış Ve Ankrajlı Lifli Polimer Levhaların Araştırılması 2011
Kimya MELTEM ÇAYLAR Doç.Dr. Nuri ÜNLÜ Yeni Bir Kompleksleştirici Kullanılarak Adsorptif Sıyırma Voltametrisi (Adsv) İle Germanyum Tayini Yöntemi Geliştirilmesi 2016
Kimya GÖKHAN YÜKSEL Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI Melamin Teşhisine Yönelik Moleküler Baskılanmış Magnetik Membranların Sentezi 2016
Kimya SAMİR ABBAS ALİ NOMA Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN Yeni Hidrazon Türevlerinin Sentezlenmesi, Radikal Giderme Aktivitelerinin Ve İnsan Serumundan Saflaştırılan Paraoksonaz-1 Enzimi Üzerine İn Vitro İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması 2016
Kimya ÖMÜR ACET Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI Cu2+ Takılı O-Karboksimetil Kitosan Schiff Bazı Kompleksleri Gömülü Kompozit Membranların Hazırlanması Ve Protein Adsorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi 2015
Kimya SEMA AKAY Doç.Dr. Berkant KAYAN Kumarinlerin Subkritik Su Kromatografisi İle Ayrılması 2015
Kimya MURAT ŞENER Doç.Dr. Berkant KAYAN Ağır Metallerin Ultrasonik Ortamda Biyopolimer Kullanılarak Giderilmesi Ve Deneysel Şartların Optimizasyonu 2014
Kimya VEYSEL POLAT Yrd.Doç.Dr. Didem BALUN KAYAN Polikarbazol/Kitosan İletken Kompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi Ve Karakterizasyonu 2013
Kimya SERVET MENTEŞ Prof.Dr.Ayfer MENTEŞ Aminometilfosfin Ligandı İle Hazırlanan Suda Çözünebilir Pt(Iı), Pd(Iı), Rh(I), Ru(Iı), Au(I) Komplekslerinin Sentezi Ve Sitotoksik Etkinliklerinin İncelenmesi 2013
Kimya KABİL ÖZCAN TOZAK Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN Nevşehir Patatesinden (Solanum Tuberosum L.)Polifenol Oksidaz Enziminin Afinite Kromatografisi İle Saflaştırılarak Kinetik Ve Elektroforetik Özelliklerinin İncelenmesi 2013
Kimya MEHMET GEDİKLİ Doç.Dr. Mahmut ERZENGİN Cu2+ - Takılı Sporopollenin Gömülü Süpermakrogözenekli Monolitik Phema Kriyojel Afinite Membranlar İle Sitokrom C Adsorpsiyonu 2012
Kimya İSMİHAN GÜNEŞ Yrd.Doç.Dr. Muhsin KARAARSLAN Tiyofen Halkalı Bileşiklerle İntramoleküler Diels-Alder Reaksiyonları 2012
Kimya ŞEYDA CEYLAN Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI Phema Mikroküre Gömülü Süper Makrogözenekli Kriyojel Kompozit Membranların Üretilmesi Ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin İncelenmesi 2011
Kimya İDRİS SARGIN Doç.Dr. Nuri ÜNLÜ Kaolin Üzerine Sulu Ortamlardan Metil Violet 6B Boyasının Adsorpsiyon Şartlarının İncelenmesi 2011
Biyoloji ŞEBNEM ÇAPIN Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN Gagea Cinsinin Platyspermum Seksiyonu Türlerinin Morfolojik, Mikromorfolojik Ve Anatomik Özellikleri 2016
Biyoloji ÇİĞDEM EKİN Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK Proteozom İnhibitörü Bortezomibin Tip 1 Diyabetin Tedavisinde Kullanılabilirliğinin İn Vivo Koşullarda Araştırılması. 2016
Biyoloji EMRE EROĞLU Doç.Dr. Abbas MOL Aksaray İli Ve Çevresinde Dağılım Gösteren Diplura Türlerinin Faunistik Ve Taksonomik Yönden Araştırılması 2016
Biyoloji ÇİYDEM TIRINOĞLU Yrd.Doç.Dr. Emine ÖKSÜZOĞLU Bortezomib' İn Etoposid Ve Kamptotesin İle Birlikte Ökaryotik Dna Topoizomeraz Enzimleri Üzerine İn Vitro İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması 2016
Biyoloji HAKAN ÖZTÜRK Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL Güzelyurt Florası (Aksaray) Ve Botanik Turizmine Katkıları 2016
Biyoloji AYŞEGÜL KOL Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN Kuşburnu (Rosa Canina L.) Bitki Özütü Uygulamasının Sazan (Cyprinus Carpio, 1758 L.) Balıklarında Hematolojik Parametreler Ve Bazı Serum Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi 2016
Biyoloji SEFA EKİNCİ Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ Gümüş Nanopartiküllerin Nohut (Cicer Arietinum L.) Bitkisinde Bazı Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisi 2015
Biyoloji BARIŞ KERİMOĞLU Doç.Dr. Kamile ÖZTÜRK Proteozom İnhibitörü Bortezomib Ve Topoizomeraz İnhibitörleri Camptothesin Ve Etoposidin Myeloid Lösemi Hücre Hatlarında Nf-Κb Sinyal Yolağı Ve Apoptozis Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2015
Biyoloji SEYDA YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ Tuz Ve Kuraklık Stres Koşullarına Maruz Bırakılan Phaseolus Vulgaris L. (Fasulye) Bitkisinde Giberellik Asit Uygulamasının Gaba Ve Antioksidan Savunma Sistemine Etkisinin Belirlenmesi 2015
Biyoloji DİLEK KARATAŞ Doç.Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ Aksaray İlinin Güneyinde Adli Öneme Sahip Sucul Böceklerin Araştırılması 2015
Biyoloji KADİR ARICAK Doç.Dr. Mehmet KARACA Bazı Mavi-Yeşil Bakteri Suşlarının Rapd-Pcr Yöntemiyle Genetik Karakterizasyonu 2015
Biyoloji DAVUT BOZER Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL Türkiye'Nin Astragalus L. (Legumınosae) Cinsine Ait Macrophyllıum Bunge Seksiyonu Türlerinin Yaprak Anatomisi, Palinolojisi, Yaprak Ve Tohum Mikromorfolojisi 2014
Biyoloji UTKU ARAS Doç.Dr.Murat KAYA Samsun Havza İlçesi'Nin Bdelloid Rotifer Faunasının Belirlenmesi 2014
Biyoloji MUSTAFA BAŞER Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN Elmacık, Koçpınar Ve İncesu Köyleri Ve Çevresinin Florası(Aksaray) 2014
Biyoloji AHMET UYĞUR Doç.Dr. Seher KARAMAN ERKUL Karaören-Yuva-Karkın Kasabaları(Aksaray)Arasında Kalan Bölgenin Florası 2014
Biyoloji ASLI TOPAÇ Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN Ustilago Maydis (Dc.) Corda'Dan Kitin İzolasyonu Ve Karakterizasyonu 2014
Biyoloji SADİYE ESRA KİRAZ Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN Mamasın Barajı Çevresi Florası(Aksaray) 2013
Biyoloji ALİŞAN ÖNGÜN Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN Farklı Dozlarda Kapari (Capparis Ovata Desf.) Uygulamasının Sazan (Cyprinus Carpio L.,1758) Balıklarında Hipotalamo-Hipofiz-İnterrenal Aks Aktivitesi Üzerine Etkisi 2013
Biyoloji GÜL NİHAL ÖRÜN Doç.Dr. Mehtap TEKŞEN Nenezi Dağı'Nın Florası (Bekarlar-Gülağaç-Aksaray) 2013
Biyoloji NAZENTE ATÇEKEN DoçDr. Mehmet KARACA Mukopolisakkaridoz Tip I (Mps I) Hastalarında Idua Gen Mutasyonlarının Analizi 2013
Biyoloji KAMİL CANDAN Doç.Dr. Tolga KANKILIÇ Anadolu'Nun Güneyinde Yayılış Gösteren Anatololacerta Cinsinin Moleküler Belirteçler Kullanılarak Türler Arasındaki Farklılaşma Miktarının Tespiti Ve Taksonomik Durumunun Belirlenmesi 2013
Biyoloji SERAP ALTINDAĞ Prof.Dr. İbrahim ÖRÜN Menengiç (Pistacia Terebinthus) Özütünün Sazan (Cyprinus Carpio, 1758 L.) Balıklarının Hematolojik Ve Serum Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri 2013
Fen Bilgisi NESLİHAN KAYIK Doç.Dr. Arzu DOĞRU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamını Sağlayan Yedi İlke Üzerindeki Bilgi Ve Becerilerinin İncelenmesi 2017
Fen Bilgisi GAMZE BABAOĞLU Doç.Dr. Özgül KELEŞ 6. Sınıf Öğrencilerinin Astronomi Kavramlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 2016
Fen Bilgisi UĞUR ÖZBAY Yrd.Doç.Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Mobil Uygulamaları Kullanım Durumları Ve Fen Eğitimi Sürecindeki Kullanımı Hakkındaki Görüşleri 2016
Fen Bilgisi HASAN ÇITAK Yrd.Doç.Dr. Safiye ASLAN Rehberli Araştırma Ve Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 2016
Fen Bilgisi BARIŞ AKINCI Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIŞOĞLU Zihin Haritası Kullanımının 6.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı, Kalıcılık Ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi 2015
Fen Bilgisi MURAT ŞAHİN Prof.Dr. Naim UZUN Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi. 2015
Fen Bilgisi NİLGÜN ÖZER Doç.Dr. Özgül KELEŞ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi 2015
Gıda Mühendisliği EBUBEKİR EKİNCİ Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ Küflü Peynirlerde Aflatoksin M1 Varlığının Araştırılması 2016
Gıda Mühendisliği HALİL İBRAHİM KAHVE Yrd.Doç.Dr. Ayhan DURAN Kitosanın Kaplama Materyali Olarak Et Endüstrisinde Kullanımı 2016
Gıda Mühendisliği ÖZNUR ÖZTUNA TANER Doç.Dr. Mustafa ARDIÇ Aksaray İlinde Ticari Olarak Satılan Balların Element Düzeylerinin Belirlenmesi 2015
Kimya ŞEYDA CÖMERT Doç.Dr. Mehmet ODABAŞI Melamin Teşhisi İçin Moleküler Baskılanmış Kuartz Kristal Mikrobalans (Qcm) Çiplerin Hazırlanması Ve Uygulamaları 2015
Kimya TALAT BARAN Prof.Dr. Ayfer MENTEŞ Suda Çözünebilen O-Karboksimetil Kitosan-İmine Destekli Bazı Komplekslerin Sentezi Ve Uygulamaları 2015
Kimya PELİN KOPARIR Yrd.Doç.Dr. Muhsin KARAARSLAN Amino Grubu İçeren Beş Üyeli Hetero Halkalı Bazı Bileşiklerin Sentezi Ve Biyolojik Etkilerinin Araştırılması 2012
Jeoloji Mühendisliği BEYZA BEGÜM YARDIMLI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Murat KAVURMACI Aksaray İli Yeraltı Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi 2017
Jeoloji Mühendisliği DİLAN OKUTAN Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ Tahar-Güzelöz Yörelerinde (Nevşehir) Yüzeylenen Diatomitlerin Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanım Alanları 2017
Jeoloji Mühendisliği SERCAN BOZAN Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİRELA Balya (Balıkesir) Pb-Zn Yatağı'Nın Jeolojisi, Jeokimyası Ve İzotop Karakteristikleri 2017
Jeoloji Mühendisliği DİLEK COŞKUN Yrd.Doç.Dr. Mustafa Murat KAVURMACI Aksaray İli Zeminlerinin Jeoteknik Özellikleri Arasındaki İlişkiler 2016
Jeoloji Mühendisliği MUSTAFA ÜYÜMEZ Yrd.Doç.Dr. Mustafa Murat KAVURMACI Aksaray İli İçme Suyu Kaynaklarının Hidrokimyasal Özellikleri Ve Ağır Metal Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi 2016
Jeoloji Mühendisliği MÜZEYYEN TAŞPINAR Doç.Dr. Ali YALÇIN Ihlara Vadisi (Aksaray) Boyunca Kaya Düşmelerinin Değerlendirilmesi 2015
Jeoloji Mühendisliği MELTEM ÇOLAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ Aksaray Yöresi Sedimanter/Volkano-Sedimanter Örtü Birimlerin Stratigrafisi Ve Yapısal Özellikleri 2014
Jeoloji Mühendisliği YUSUF GÖKHAN DURSUN Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ Karacaören Yöresi'Nde (Nevşehir) Yüzeylenen Diatomitlerin Paleoortamsal Özellikleri Ve Kullanım Alanları 2014
Jeoloji Mühendisliği MUSTAFA HAYDAR TERZİ Yrd.Doç.Dr. Erkan YILMAZER Kesikköprü (Bala-Ankara) Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Mineralojisi, Petrografisi Ve Jeokimyası 2014
Jeoloji Mühendisliği SAMET REİS Doç.Dr. Ali YALÇIN Gündoğdu (Rize) Heyelanı Ve Çevresindeki Yamaçların Duraylılığı 2013
Jeoloji Mühendisliği YAKUP ANIT Doç.Dr. Ali YALÇIN Batman İlinin Uygun Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi 2013
Jeoloji Mühendisliği DİLEK BAŞEGEN Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ Yenipazar Yöresi (Bilecik) Üst Jura-Kretase İstifinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi 2012
Jeoloji Mühendisliği MURAT ERKASAP Prof.Dr. Hatim ELHATİP Afşin-Elbistan Linyit İşletmeleri Drenaj Suları İle Kömür Havzası Su Kalitesinin İncelenmesi 2012
Jeoloji Mühendisliği ALİ ÖZCAN Yrd.Doç.Dr. Refika Pelin BİLGEHAN Selçuklu (Konya) Civarındaki Zeminlerin Jeoteknik Değerlendirilmesi 2012
Jeoloji Mühendisliği GÜLDANE AKILLI Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ Çorum Yöresinde Yüzeylenen Jura/Kretase Ve Kretase/Paleosen Yaşlı Sedimanter Kaya Birimlerinin Lito Ve Biyo Fasiyes Özellikleri 2012
Jeoloji Mühendisliği HULUSİ BUĞRAHAN DEMİREL Prof.Dr. Mustafa AFŞİN Ziga (Aksaray) Jeotermal Sularının Sürdürelebilirlik Ve Kaynak Alanındaki Travertenlerin Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi 2012
Jeoloji Mühendisliği TUĞBA DAĞ Prof.Dr. Mustafa AFŞİN Hüdai (Sandıklı-Afyonkarahisar) Jeotermal Sularının Kökeninin Ve Sürdürülebilir Kullanımının Değerlendirilmesi 2012
Jeoloji Mühendisliği MUSTAFA MURAT KAVURMACI Prof.Dr. Mustafa AFŞİN Çorak, Karakaya Ve Gümüşkent (Nevşehir) Mineralli Sularının Ve Kaynak Alanlarındaki Travertenlerin Hidrojeokimyası 2010
Jeoloji Mühendisliği ESRA GÜRBÜZ Prof.Dr. Ayşegül YILDIZ Ulukışla havzasının geç senozoyik evrimi 2016
Jeoloji Mühendisliği MUSTAFA MURAT KAVURMACI Prof.Dr. Hatim ELHATİP Şereflikoçhisar havzası yeraltı sularının hidrojeolojik ve hidrokimyasal açıdan incelenmesi ve bölgedeki tuzlusu girişiminin çevresel etkilerinin araştırılması 2013
Maden Mühendisliği İLKER BEKTAŞOĞLU Doç.Dr. Fatih BAYRAM Tuz Gölü Havzasında Doğal Gaz Depolama Amaçlı Yer Altı Açıklıklarının Oluşturulmasında Kayaç Özelliklerinin Çözünme Hızına Etkisinin İncelenmesi 2016
Maden Mühendisliği HACER GÜRBÜZ KUZPINARI Doç.Dr. Mehmet SARI Aksaray Civarındaki Taş Ocaklarında Elmerı® İsg Gözlem Yöntemi Uygulamaları 2016
Maden Mühendisliği HACI ALİ EKEN Yrd.Doç.Dr. Necmettin ERDOĞAN Mermer İşleme Tesislerindeki Atıkların Ç.K.K. (Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2014
Makine Mühendisliği İBRAHİM CERAN Doç.Dr. Mustafa Tolga BALTA Yenilenebilir Enerji Tabanlı Termoelektrik Güç Üretimi Ve Sistemin Performansının Değerlendirilmesi 2016
Makine Mühendisliği SEHER TIPIRDAMAZ Yrd.Doç.Dr. Fazliye KARABÖRK Atık Taşıt Lastiklerinden Elde Edilen Piroliz Ürünlerinin Kauçuk Karışımlarının Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi 2016
Makine Mühendisliği SEÇKİN SÜRME Doç.Dr. Necmi DÜŞÜNCELİ Polimerik Matrisli Selüloz Esaslı Kompozit Geri Dönüşüm Malzemelerinden Üretilmiş Levhaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 2016
Makine Mühendisliği MEHMET MELENDİZLİ Prof.Dr. Ünal AKDAĞ Yeraltında Doğal Gaz Depolama: Tuz Gölü Örneği 2016
Makine Mühendisliği EMRULLAH ÖZKAN Prof.Dr. Kemal ALDAŞ Seri Çift Pim Bağlantısı Uygulanmış Ve Yapıştırılmış Farklı Metal Plakalarda Gerilme Analizi 2015
Makine Mühendisliği SELMA AKÇAY Prof.Dr. Ünal AKDAĞ Pulsatif Jet Kullanarak Düz Levha Yüzeyinden Isı Transferinin İyileştirilmesi 2015
Makine Mühendisliği NİHAT ÇABUK Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Tıbbi Aydınlatmadaki Elle Ayarlanabilen Tavan Lambasının Hareketini Takip Eden İkinci Bir Aydınlatma Başlığını Taşıyan Robot Kolun Tasarımı 2014
Makine Mühendisliği TARIK YILMAZ Prof.Dr. Necmettin ŞAHİN Kalıpçılık, Sac Metal Kesme Kalıp Tasarımı Ve Gerilme Analizi 2014
Makine Mühendisliği ÖZDEN ÇETİN Prof.Dr. Ünal AKDAĞ Effectıve Coolıng Of A Flat Plate Surface Usıng Synthetıc Jet Actuator 2014
Makine Mühendisliği ÖZDEN ÇETİN Prof.Dr. Ünal AKDAĞ Sentetik Jet Uyarıcı Kullanarak Düz Levha Yüzeyinin Etkili Soğutulması 2013
Makine Mühendisliği MEHMET ÖZDEŞ Doç.Dr. Mustafa Tolga BALTA Kurutma Prosesinde Kurutma Hava Hız Ve Sıcaklığının Ekserji Verimine Etkisi 2013
Makine Mühendisliği İRFAN ALYANAK Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Yapıştırılmış Ve Paralel Çift Pim Uygulanmış Kompozit Plakaların Analizi 2013
Makine Mühendisliği HAKAN KÖKSAL Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Yapıştırıcılı Ve Çok Pimli Kompozit Plakaların Analizi 2013
Makine Mühendisliği ENES DERE Prof.Dr. Kemal ALDAŞ Cfd Kullanarak Gaz Ejektörlerinin Performansının Araştırılması 2013
Makine Mühendisliği ERKAN KAPLAN Prof.Dr. Necmettin ŞAHİN Ereğli Şeker Fabrikasının Enerji Ve Ekserji Verimliliğinin İncelenmesi 2012
Makine Mühendisliği TAYFUN GÜNEŞ Yrd.Doç.Dr. Hakan ADATEPE Cıvatalı Bağlantılarda Emniyetli Tork Değerinin Teorik Ve Deneysel Olarak Belirlenmesi 2012
Makine Mühendisliği MESUT SARKMAZ Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Kompozit Bir Diskteki Isıl Gerilmeler Üzerinde Farklı Sıcaklık Yüklerinin Etkisi 2012
Makine Mühendisliği AYTAÇ ÜÇKARDAŞ Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Dönen Ve Sıcaklık Etkisindeki Termoplastik Matrisli Kompozit Bir Diskteki Isıl Gerilmelerin Analizi 2012
Makine Mühendisliği ÖZCAN BORLAT Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Çok Delikli Ve Dönen Termoplastik Kompozit Diskteki Isıl Gerilmelerin Analizi 2012
Makine Mühendisliği BAHADIR HAKAN AKYÜZ Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Dönen Ve Sıcaklık Etkisindeki Metal Matrisli Kompozit Bir Diskteki Isıl Gerilmelerin Analizi 2012
Makine Mühendisliği HAKAN PALANCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Faruk ŞEN Yapıştırılmış Ve Pim Bağlantısı Uygulanmış Metal Levhalardaki Gerilmelerin Analizi 2011
Makine Mühendisliği İSKENDER ÖZKUL Prof.Dr. Kemal ALDAŞ Cu bazlı şekil hafızalı metallerin üretimindeki alaşım miktarlarının faz dönüşüm sıcaklıklarına etkisi ve karakterizasyonu 2016
Matematik AHMED ABDALRAHMAN MOHAMMED Doç.Dr. Tufan Sait KUZPINARI Birleşmeli Cebirler Üzerine Çaprazlanmış Modüllerin Kategoriksel Özellikleri 2016
Matematik BASHDAR YOUNUS Doç.Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM Null Eğrili Regle Yüzeyler 2016
Matematik FİDAN ATAY Yrd.Doç.Dr. Ali ŞAHİN Schrödinger Denkleminin Nümerik Çözümleri 2016
Matematik EMİNE ÖZGÜL Yrd.Doç.Dr. Tuba ARI Sonsuz Serilerin Mutlak Toplanabilme Metotları 2016
Matematik REBAZ HADI HAMA AMEEN Yrd.Doç.Dr. Ali ŞAHİN En Küçük Kareler B-Spline Sonlu Elemanlar Yönteminin Diferensiyel Problemlerine Uygulaması 2016
Matematik DLARA HAMA KARIM Yrd.Doç.Dr. Tufan Sait KUZPINARI Lie Cebirler Üzerinde Çaprazlanmış Modüllerinin Bazı Özellikleri 2016
Matematik FUAAD MUHAMMED MUSTAFA Yrd.Doç.Dr. Ali AYTEKİN Bazı Modül Tipleri Arasındaki İlişkiler 2016
Matematik REBWAR MAWLOOD Yrd.Doç.Dr. Ali ŞAHİN Sonlu Farklar Yöntemi İle Kdv Denkleminin Nümerik Çözümleri 2016
Matematik ZARİFE DÖLEK Doç.Dr. Halis BİLGİL Kapakla Sürülen Dikdörtgnsel Ve Yarım Halka Tipi Kavitelerde Stokes Akış 2015
Matematik MEHMET AKİF ALTUNTAŞ Doç.Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM Matematik Eğitiminde Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Ve Karşılaştırmaları 2014
Matematik ERBİL DİKİCİ Doç.Dr. Erdal ÖZÜSAĞLAM Hemen Hemen Pseudo F-Manifoldlar 2014
Matematik TALİP BOZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Yıldıray KESKİN Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri Üzerine Yeni Yöntemler 2014
Matematik FATİH BAYRAKTAR Yrd.Doç.Dr. Tufan Sait KUZPINARI Değişmeli Cebirler Üzerine Çaprazlanmış Modüller Ve Çaprazlanmış Kareler 2013
Matematik ÖZLEM ÖZMEN Yrd.Doç.Dr. Ali ŞAHİN Fisher'S Denkleminin Kuintik B-Splıne Fonksiyonları Yardımı İle Çözülmesi 2013
Matematik YASEMİN IŞIK Yrd.Doç.Dr. Tufan Sait KUZPINARI Değişmeli Cebirlerde Çaprazlanmış Modüller 2012