Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Tez Savunma Sınavları Hakkında Aksaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı

KARAR 2020/10-01:  Öğrenci İşleri Daire  Başkanlığı'nın  02.04.2020  tarih   ve   505402   sayılı   yazısına istinaden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yeni   Koronavirüs   Hastalığı   Salgınında  Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) ile ilgili yazısına istinaden Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin 4 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar ilgili enstitüye başvuru yapmak şartıyla,

   a) Ders aşamasında olan öğrencilerin talebi halinde,

   b) Tez aşamasında olanların kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı ilgili tez danışmanının uygun görüşü ile başvurması halinde,

İlgili enstitü yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek 1 (bir) yarıyıl kayıt dondurulması ve azami öğrenim süresinden sayılmaması,

Tez aşamasında olup azami süresi bu dönem bitecek öğrenciler için akademik takvimde belirtilen 01 Eylül 2020 tarihine kadar savunma sınavına girmiş olmak kaydıyla sürelerinin uzatılması,

Tez savunma ve yeterlik sınavları, "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceği gibi öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceği,

Tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkânlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabilmesine karar verilmiştir.