Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Misyon & Vizyon

Enstitümüzün Misyonu

            Üniversiteler, kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine bilimsel kriterlerle eğitilmiş güncel bilgilerle donatılmış nitelikli eleman yetiştirmektir. Enstitümüz bu misyon doğrultusunda; başta Yükseköğretim Kurumları olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev yapacak araştırmacı, uzman ve bilim insanlarının objektif düşünebilen, araştıran ve üreten birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; böylece bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin; araştırma, uygulama ve yönetme yeteneklerini geliştirerek, bilimsel gelişmeleri takip edecek ve bu günün teknoloji ve bilimsel düzeyine katkı sağlayacak özgün çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir. 

Enstitümüzün Vizyonu

             Ulusal ve uluslararası düzeyde, ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren bölgesel ve ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan bir enstitü olmaktır.