Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tez Savunma Sınav Takvimi

05- Ayça SERİNBAŞ’ın Tez Sınav Jüri Öneri Formu hk.

 

 

Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının 10/06/2020 tarih ve 514000 sayılı yazısıyla 172305405 numaralı Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi   Ayça SERİNBAŞ’ın “Fe3+-Takılı Nanoflower’ların Sentezi ve DNA’ya Karşı Özgüllüğünün Araştırılması” başlıklı Yüksek Lisans Tezini savunmak üzere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri gereğince Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerinin danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ile aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşmasına, Covid-19 salgını hakkındaki YÖK tarafından belirlenen önlemlere riayet edilerek sınavın Elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmasına, yapılan kaydın flash bellek ile Enstitümüze teslim edilmesine, 

Sınav Tarihi        : 02.07.2020

Prof. Dr. Mehmet ODABAŞI

 Aksaray Üniversitesi Kimya Anabilim Dalı (Tez Danışmanı)

12- Ali Dede SAVUL’un Tez Sınav Jüri Öneri Formu hk.

 

 

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 15/06/2020 tarih ve 515186 sayılı yazısıyla 132313301 numaralı Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Ali Dede SAVUL’un “Nevşehir Bölgesi Bims Fabrikalarında Elmeri İSG Gözlem Yöntemi Uygulamaları” başlıklı Yüksek Lisans Tezini savunmak üzere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri gereğince Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerinin danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ile aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşmasına, Covid-19 salgını hakkındaki YÖK tarafından belirlenen önlemlere riayet edilerek sınavın Elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmasına, yapılan kaydın flash bellek ile Enstitümüze teslim edilmesine, 

Sınav Tarihi        : 02.07.2020

Prof. Dr. Mehmet SARI

 Aksaray Üniversitesi Maden Mühendisliği Anabilim Dalı (Tez Danışmanı)

13-  Sema AKAY’ın Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu hk

 

Kimya Anabilim Dalı Başkanlığının 15/06/2020 tarih ve 515132 sayılı yazısıyla 162322201 numaralı Doktora programı öğrencisi Sema AKAY’ın “İlaç Etken Maddelerinin Yüksek Sıcaklıktaki Çözünürlüğünün İncelenmesi: Çözünürlük Modelleri ve Kromatografik Ayrımlar” başlıklı Doktora Tezini tamamlaması nedeniyle Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesi gereğince Doktora Tez Savunma Jüri Üyelerinin danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ile aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden oluşmasına ve Covid 19 salgın hakkındaki YÖK tarafından belirlenen önlemlere riayet edilerek sınavın Elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmasına, yapılan kayıdın flash bellek ile Enstitümüze teslim edilmesine,

Sınav Tarihi        : 07/07/2020

 

Prof. Dr. Berkant KAYAN

  Aksaray Üniversitesi Kimya ABD(Tez Danışmanı)

14-Alim SUSAM’ın Tez Sınav Jüri Öneri Formu hk.

 

 

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 16/06/2020 tarih ve 515640 sayılı yazısıyla 172330404 numaralı Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi Alim SUSAM’ın “Eu(III) DO3A ve 2,3 Dihidroftalazin-1,4-Dion İkilisinden Oluşan Yeni Bir Bileşiğin Sentezi ve Özellikleri” başlıklı Yüksek Lisans Tezini savunmak üzere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri gereğince Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerinin danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ile aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşmasına, Covid-19 salgını hakkındaki YÖK tarafından belirlenen önlemlere riayet edilerek sınavın Elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmasına, yapılan kaydın flash bellek ile Enstitümüze teslim edilmesine, 

Sınav Tarihi        : 20.07.2020

Prof. Dr. Fatih ALGI

 Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji  Anabilim Dalı (Tez Danışmanı)

15-  Nazente ATÇEKEN’in Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu hk

 

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 16/06/2020 tarih ve 515445 sayılı yazısıyla 142325604 numaralı Doktora programı öğrencisi Nazente ATÇEKEN’in  “Genom Çapı İlişkilendirme Çalışmaları Temelinde Belirlenen Genetik Özelliklerin Çocukluk Çağı Astımı ile İlişkisinin Araştırılması” başlıklı Doktora Tezini tamamlaması nedeniyle Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesi gereğince Doktora Tez Savunma Jüri Üyelerinin danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi ile aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden oluşmasına ve Covid 19 salgın hakkındaki YÖK tarafından belirlenen önlemlere riayet edilerek sınavın Elektronik ortamda kayıt altına alınarak yapılmasına, yapılan kayıdın flash bellek ile Enstitümüze teslim edilmesine,

 

Sınav Tarihi        : 02/07/2020

 

Doç. Dr. Mehmet KARACA

  Aksaray Üniversitesi Biyoloji ABD (Tez Danışmanı)