Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Askerlik İşlemleri

 

Askerlik İşlemleri- Kesin kayıt sırasında askerlik durum belgesi ile birlikte enstitüye başvuran öğrencinin askerlik işlemleri enstitü tarafından yapılır. Tecil durumundaki öğrencinin askerlik işlemleri tezli yüksek lisans için 3 (üç) yıl, tezsiz yüksek lisans için 1,5 (bir buçuk) yıl, doktora için 6 (altı) yıllık süreler ile teklif edilir. Tecil işlemleri sırasında oluşacak aksaklıklarda öğrenci bilgilendirilir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce başka bir kurum(MEB, Bakanlıklar vb.) veya başka üniversitelerden yapılmış tecilleri varsa mevcut tecil iptal edilmeden FBE tarafından tekrar tecil yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla öğrencilerin eski tecillerini iptal ettirip, iptal işleminin gerçekleştiğini gösterir bir askerlik durum belgesi ile Enstitüye müracaat etmeleri gerekir.

CELP DÖNEMLERİNE GÖRE ERKEN SEVK MÜRACAAT TARİHLERİ

ÖĞRENCİNİN ENSTİTÜYE DİLEKÇE SON VERME TARİHİ

CELP DÖNEMLERİ

SEVK TEHİRİ İPTAL YAZILARININ İLGİLİ BİRİMLERE ULAŞMASI GEREKEN EN SON TARİHLER

15 EKİM

ŞUBAT

15 KASIM

15 OCAK

MAYIS

15 ŞUBAT

15 NİSAN

AĞUSTOS

15 MAYIS

15 TEMMUZ

KASIM

15 AĞUSTOS