Doktora Programları

✔  Biyoloji

✔  Fizik

✔  Matematik

✔  Kimya

✔  Çevre Mühendisliği       

✔  Jeoloji Mühendisliği

✔  Harita Mühendisliği

✔  Makine Mühendisliği

✔  İnşaat Mühendisliği

✔  Fen Bilgisi Eğitimi

✔  Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce ve Disiplinler Arası)

✔  Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (Displinler Arası)