Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ           

Müdür

Doç. Dr. M. Ali HINIS    

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Seher Karaman Erkul

Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Kemal ALDAŞ

Makina Müh. ABD

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Fizik ABD

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN

Jeoloji Müh. ABD

Prof. Dr. Levent ALTAŞ

Çevre Müh. ABD

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN 

Biyoloji ABD

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ         

Gıda Müh. ABD

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Harita Müh. ve Jeo. ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

Matematik ve Fen Eğitimi ABD

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD

Prof. Dr. Fatih ALGI

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji ABD

Prof. Dr. Mehmet SARI             

Maden Müh. ABD

Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

İnşaat Müh. ABD

Doç. Dr. Mehmet ODABAŞI Kimya ABD
Doç. Dr. Halis BİLGİL Matematik ABD
Yrd.Doç.Dr. Yunus UZUN Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Müh. ABD
Enstitü Sekreteri Evrim ÇELİK Raportör