Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Gerekli Evraklar

ÖN BAŞVURU İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLAR TAKİP EDİLMELİDİR!

Gerekli Dökümanlar (Not: Dökümanlar taratılıp sisteme yüklenmelidir!)

a) Diploma fotokopisi
b) Onaylı transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge
c) Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek)
d) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa)
e) Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)
f) Pasaport fotokopisi
g) Referans mektubu (2 akademisyenden)
h) Niyet mektubu

Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu öğrenci adaylarından İngilizce YDS en az 55 almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 60 puan almak zorundadır.
Yurt içi ya da yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan doktora da yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

Adaylardan Kesin Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler;
a) Lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı ya da dış temsilcilikten veya Noter onaylı örneği,

b) Transkriptin aslı ya da dış temsilcilik veya Noter onaylı örneği,

c) ALES, GRE veya GMAT sonuç belgelerinden birinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),

d) Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliliği kabul edilen dil belgesi veya Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi (varsa),

e) Eğitim dili Türkçe olan programlar için ASÜTÖMER veya YEE tarafından verilen Türkçe dil belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği (varsa),

f) Pasaportun sureti (İngilizce değil ise onaylı Türkçe çevirisi),

g) Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş 3 Adet vesikalık fotoğraf),

h) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont,

ı) Yüksek Öğretim Kurulundan başvuru yapanların temin edeceği tanınma belgesi