Diploma Dağıtımı

11 Aralık 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimizin diplomaları basılmış olup diplomalarını Enstitümüz Öğrenci İşlerinden alabilirler.

Gerekli belgeler:

1. Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı

2. Bir adet vesikalık fotoğraf

 

Not: Diplomalar şahsen veya noter vekaleti verilen kişilerce alınabilir