Lisansüstü Öğrencilerin Azami Süreleri Hakkında Önemli Duyuru (14.06.2016)

Halen bir lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin sürelerinin, 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başladığı ve azami süreyi tamamlayan öğrencilerin kayıtlı olduğu programdan ilişiğinin kesileceği hususu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03/06/2016 tarih ve 33326 sayılı yazısında belirtilmiştir.

İlgili YÖK’ün Lisansüstü konulu yazısı aşağıdadır.

“20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6569 sayılı Kanun’un 28. Maddesi ile 2547 sayılı Kanun’un 44. Maddesinin © fıkrasında yer alan “ … lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” hükmü uyarınca Kurulumuz tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen yönetmeliğin Geçici Maddesinde yer alan “Bu Yönetmelikte getirilmiş hükümlerin uygulanması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.” hükmü dikkate alınarak lisansüstü programlarda halen kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri de yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak olup, söz konusu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren başlayan süre sonunda azami süreyi tamamlayan adayların ilişiği kesilecektir.”
 

Halen bir lisansüstü programımızda kayıtlı olan öğrencilerimize önemle duyurulur.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü