ÖNEMLİ-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği güncellendi (11Haziran 2017)

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının lisansüstü eğitim ve öğretimlerini düzenleyen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde güncellenerek 11 Haziran 2017 tarih ve 30093 sayılı Resmi Gazete’de yayımı ile yürürlüğe girmiştir.

Yeni Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle 28 Haziran 2015 tarih ve 29400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmelik hazırlık sürecinde değerli görüş, öneri ve eleştirileri ile katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederiz.


Yeni Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.