İdari Personel

 

Evrim ÇELİK - Enstitü Sekreteri

(0 382) 288 2728

 

Nilüfer KÖSE - Özel Kalem

(0 382) 288 2726

 

Alparslan YEŞİLAY - Öğrenci İşleri (Tezsiz Y.L., Doktora ve Yabancı Uyr. Öğ.) 

(0 382) 288 2724

 

Erkut ALİMERT - Öğrenci İşleri (Tezli Yüksek Lisans) 

(0 382) 288 2724

 

Serkan UĞUR - Muhasebe 

(0 382) 288 2725

 

Hasan ÇETİN - Yazı İşleri 

(0 382) 288 2722