İdari Personel

 

Evrim ÇELİK - Enstitü Sekreteri

(0 382) 288 2702

 

Nilüfer KÖSE - Özel Kalem

(0 382) 288 2700

 

Alparslan YEŞİLAY - Öğrenci İşleri (Tezsiz Y.L. ve Yabancı Uyr. Öğ.) 

(0 382) 288 2708

 

Erkut ALİMERT - Öğrenci İşleri (Doktora ve Tezli Yüksek Lisans) 

(0 382) 288 2706

 

Serkan UĞUR - Muhasebe 

(0 382) 288 2707

 

Hasan ÇETİN - Yazı İşleri 

(0 382) 288 2705