Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kalite Komisyonu

Fen Bilimleri Enstitüsü Kalite Komisyonu 

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Müdür

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Fizik Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Özen ÖZBOY ÖZBAŞ

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

Matematik ve Fen Eğitimi Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Levent ALTAŞ

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN

Biyoloji Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Kemal ALDAŞ

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mehmet SARI

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa AFŞİN

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Fatih ALGI

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ayfer MENTEŞ

Kimya Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Ali URAL

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Halis BİLGİL

Matematik Anabilim Dalı

Üye

Doç.Dr. İsmail BAYRAKLI

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç.Dr. İsmail BAYRAKLI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç.Dr. Günay ÖZBAY

Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı

Üye

Sezgin KÖYMEN

 

Öğrenci Temsilcisi

Evrim ÇELİK

Enstitü Sekreteri