Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet sırasında yapılması gereken işlemler sırasıyla şöyledir;

1-Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği (Madde 30)

2-Tezini başarıyla sunan öğrenci tezin ciltlenmemiş bir nüshasını Enstitüye getirir. Müdür ve/veya Müdür yardımcılarından biri inceler.

3-Gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci, tezin ciltlenmiş 2 nüshasını, tezin CD ye PDF formatında aktarılmış bir nüshasını, ayrıca tez özetlerini İngilizce ve Türkçe olarak word dosyalarını ayrı ayrı aynı CD içerisine aktarması gerekir.

4-Ayrıca öğrencilerin Enstitümüz web sayfasındaki bazı formları da doldurarak Enstitüye vermesi gerekir. Bu formlar;

a) İlişik kesme formu

b) Tez İçeriklerinin Elektronik Ortama Aktarılması İçin İzin Formu

c) Tez Veri Girişi ile Yayımlama İzin Formu (2 Adet)

d) Yüksek Lisans Tezi CD Teslimi Zarf Formu

veya

e) Doktora Tezi CD Teslimi Zarf Formu

Doktora Kabul Onay sayfasının  veya Yüksek Lisans Kabul Onay sayfasının 1 nüshasının da bu formlarla birlikte teslim edilmesi gerekir.