Vizyon ve Misyon

Misyon

Enstitümüzün misyonu üniversitelere, kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine bilimsel kriterlerle eğitilmiş güncel bilgilerle donatılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Enstitümüz bu misyon doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliğine önem vererek, nitelikli öğrenci kabul ve sayısının artmasını destekler, kaliteli bir Lisans üstü eğitim-öğretim için gerekli olan her türlü alt yapının oluşturulması için ve yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olması için gayret sarf eder.

Vizyon

Vizyonumz uluslararası düzeyde, ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan bir enstitü olmaktır.