Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Vizyon ve Misyon

Enstitümüzün Misyonu

            Üniversiteler, kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine bilimsel kriterlerle eğitilmiş güncel bilgilerle donatılmış nitelikli eleman yetiştirmektir. Enstitümüz bu misyon doğrultusunda ; yurtiçi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliğine önem vererek, nitelikli öğrenci kabul ve sayısının artmasını destekler, kaliteli bir lisansüstü eğitim-öğretim için gerekli olan her türlü alt yapının oluşturulması için ve yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olması için gayret sarf eder.

Enstitümüzün Vizyonu

             Uluslarası düzeyde, ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren bilim, eğitim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan bir enstitü olmaktır.