Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU İLANI

Enstitümüze 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar’ın 6.  ve 8’inci maddeleri ile Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7., 8. ve 12.  Maddeleri ve uyarınca, aşağıda belirtilen Anabilim Dalına 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvurulan Alt Alan

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan

Kabul Şartları

İklim Değişikliği

Çevre Mühendisliği

Doktora

3

İlgili fakültelerin Çevre Mühendisliği, Kimya Müh., Harita Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh. Makine Müh, Jeoloji Müh., Hidrojeoloji Müh, Meteoroloji Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Hidrojeoloji Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Mimarlık, Biyoteknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

-Çevre Mühendisliği alanı dışından başvuranlarda “İklim Değişikliği” teması ile ilgili çalışmaları (tez, yayın, seminer vs) dikkate alınacak, mülakat notuna eklenecektir.

 

100/2000 DOKTORA BURSU BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvuru Tarihleri

5 Ekim - 10 Ekim 2021

Mülakat sınavı için Tarih/Aday Listesinin İlanı

11 Ekim 2021

Doktora Mülakat için Sınav Tarihleri

12 Ekim 2021

Doktora Mülakat için Sınav Yeri

Online

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

12 Ekim 2021

Asıl Listeden Kazananların Kayıt Tarihi

13 Ekim 2021

Yedek Kontenjan İlanı

13 Ekim 2021 Saat 17.00

Yedek Listeden Kayıt Tarihi

14 Ekim 2021

 

 

 

 

ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GENEL HUSUSLAR

 

2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri   5 Ekim - 10 Ekim 2021  tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır. BAŞVURU SİSTEMİ

  1. Online başvuru işleminin son aşamasında online sistem üzerindeki “yazdır” seçeneği ile “başvuru formu” çıktısı alınarak kesin kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Sisteme yükleyeceğiniz fotoğraf öğrenci kimliğinde kullanılacağından güncel ve 4.5x6 cm ebatlarında vesikalık fotoğraf olmalıdır.
  3. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK DÖNÜŞÜM TABLOSU esas alınarak yapılır.
  4. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript,  ALES, yabancı dil belgelerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  5. Hâlihazırda bir doktora programına devam eden öğrenciler, Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti + Mevcut aşamadaki durumunu gösteren DOKTORA not dökümü + Aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesini (NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur) tek dosya olarak başvuru sistemine Yüksek Lisans Not Dökümü olarak yüklemelidir.
  6. Online sisteme yüklenecek evrakların tümü okunabilir, tarayıcı ile taranmış ve PDF formatında olmalıdır. Sisteme Mezuniyet belgesi (arkalı-önlü), Not Dökümü gibi evrakların tek PDF dosyası olarak yüklenmelidir.
  7. Eksik evrak ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.)  çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

 

Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Doktora programına başvurulara ilişkin esaslar:

a) Başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara ilgili anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans derecesine sahip olan adayların son beş yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan ile lisans diplomasıyla başvuran adayların son beş yıl içinde ALES’ten en az 80 puan alması

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç olması gerekir. 100’lük veya 4’lük sistemdeki notların karşılıkları YÖK tarafından yayımlanan not dönüşüm tablosuna göre yapılır.

d) Doktora programına müracaat edecek adayların anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması şartı aranır. Yabancı dil belgelerinin geçerlilik sürelerinde YÖK’ün belirlemiş olduğu şartlar dikkate alınır.

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

Doktora programlarında zorunlu olan mülakat sınavlarının Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.05.2020 tarihli toplantı kararına istinaden online olarak yapılmasının uygun olduğuna, Mülakat değerlendirmesinin 1. Aşamasında ALES’in %50’si ve Lisans mezuniyet notunun %20’si, Yabancı Dil puanının % 10’u dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu bulunan puanda, üstten başlayarak kontenjan sayısının 3 katı aday belirlenir. 2.  Aşamasında ise mülakat puanın %20’si 1. Aşamada aldığı puana eklenerek genel başarı notu hesaplanır. 

ALES

Mezuniyet Not Ortalaması

Yabancı Dil

Mülakat

Sınavı

Değerlendirme Notu

 

Kontenjan Kadar Asıl ve Yedek Aday Belirlenir.

%50

%20

%10

%20

%100

 

  • Mülakat sınavına katılmayan veya Mülakattan 100 üzerinden 50 puandan aşağı alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

NOT: YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli çerçeve yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrasına göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin herhangi başka bir programda kayıtları varsa sildirerek kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.

 

1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

2. Yabancı dil belgesi,

3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

8. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

Not: İstenilen belgelerin kare kodlu e-devlet çıktısı ya da alınamıyorsa belgenin onaylı örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimler Fakültesi Binası 2. Kat, AKSARAY

Telefon: 0 382 288 27 06, Faks: 0 382 288 27 19, E-posta: fbe@aksaray.edu.tr