Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programları Yedek Kontenjan Sayıları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA YEDEK ADAYLAR İÇİN KAYIT TAKVİMİ

Tarih

Yedek Kontenjan İlanı

24 EYLÜL 2020

Yedek Aday Kayıt Tarihleri

24-25 EYLÜL 2020

 

NOT 1: YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli çerçeve yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrasına göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin herhangi başka bir programda kayıtları varsa sildirerek kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.

NOT 2: Kesin Kayıt Bilgi Formunun adaylar ile ilgili kısımlarını eksiksiz doldurarak kayda geliniz.

NOT 3: Kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilecektir.

 

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.Kesin Kayıt Bilgi Formu  (eksiksiz doldurarak kayda geliniz)

2.Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir),

3.Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,
4.T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

5.ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

6.Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış) (E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir),

7.2 adet fotoğraf,

8.Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu.


Sıralaması, aşağıda belirtilen yedek kontenjan sayısı dâhilinde olan yedek adayların 25 Eylül 2020 saat 16.00'a kadar kayıt yaptırma hakkı bulunmakta olup kontenjanların dolmaması halinde aynı gün saat 16.00'den sonra enstitümüzde hazır bulunan yedek adaylar arasından sıralamalarına uygun olarak kayıt alınacaktır.

 

Örneğin;

Boş kontenjan sayısı 3 olarak ilan edilen bir program için;

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar listesinde ilk 3 sırada bulunan yedek adayın 25 Eylül 2020 saat 16.00'a kadar kayıt yaptırma hakkı bulunmaktadır.

25 Eylül 2020 saat 16.00 itibariyle boş kontenjan bulunması halinde; aynı gün saat 16.00'de enstitümüzde hazır bulunan 4. ve üzeri sıralamaya sahip yedek adaylar arasından, sıralamaları esas alınarak kontenjan doluncaya kadar kayıt alınacaktır.
ÖNEMLİ NOT

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerinin de getirilmesi gerekmektedir. Belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek fotokopileri alınacaktır.

*Enstitümüzde KESİNLİKLE fotokopi hizmeti verilmemektedir.

 

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

PROGRAM

YEDEK KONTENJAN

İnşaat Mühendisliği

11

Biyoloji(Alan Dışı)

5

Biyoteknoloji(Alan Dışı)

4

Çevre Mühendisliği

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

11

Harita Mühendisliği

15

Matematik(Alan Dışı)

3

Matematik(Alan İçi)

7

Mühendislik Yönetimi

2

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi

9

Nanoteknoloji(İlgili fakültelerin Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Eğitimi Bölümü, Nükleer Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Müh. bölümlerinin herhangi birisinden lisans mezunu olmak.)

2

Nanoteknoloji(İlgili fakültelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh., Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birisinden lisans mezunu olmak.)

5

Nanoteknoloji(İlgili fakültelerin Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji bölümlerinin herhangi birisinden lisans mezunu olmak.)

3