Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisansüstü Programlarda Tez Aşamasında Bulunan Öğrenciler İçin Ek Süre Verilmesi Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 28.07.2020 tarih ve 2020/19-3 sayılı kararına istinaden,  Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizden 2020-2021 Bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunmak isteyenler;

* Tez aşamasında olup azami öğrenim süresi sonunda (6.yy) olan öğrencilerimizin 05 Şubat 2021 tarihine kadar,

* Tez aşamasında olup normal öğrenim süresi içinde ( 3. - 4. ve 5. yy) olan öğrencilerimizin 12 Mart 2021 tarihine kadar,

Enstitümüze ekte bulunan dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen, posta veya e-posta yoluyla  yapılabilir.

Not: İmzasız gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca e-posta yoluyla gönderilen dilekçeler imzalı bir şekilde taratılarak pdf formatında gönderilecektir. 

Başvuru sonuçları 19 Mart 2021 tarihinde enstitümüz internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

e-posta: fbe@aksaray.edu.tr

Adres:   Fen Bilimleri Enstitüsü

              Aksaray Üniversitesi Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi 2.Kat 68100 AKSARAY