Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
100/2000 YÖK DOKTORA BURSU İLANI

Enstitümüze 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar’ın 6.  ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7., 8. ve 12.  Maddeleri ve uyarınca, aşağıda belirtilen Anabilim Dalına 100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında doktora öğrencisi alınacaktır.

Başvurulan Alt Alan

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan

Kabul Şartları

İklim Değişikliği

Çevre

Mühendisliği

Doktora

3

İlgili fakültelerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Müh., Harita Müh., Endüstri Müh., Meteoroloji Müh., Enerji Müh., Enerji Sistemleri Müh., Gıda Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Hidrojeoloji Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Biyoteknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji   bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak..


BAŞVURU TAKVİMİ

Online Başvuru Tarihleri

17 -23 Şubat 2020

Mülakat sınavı için Tarih/Aday Listesinin İlanı

24 Şubat 2020

Doktora Mülakat için Sınav Tarihleri

25 Şubat 2020

Doktora Mülakat için Sınav Yeri

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

26 Şubat 2020

Asıl Listeden Kazananların Kayıt Tarihi

27 Şubat 2020

Yedek Kontenjan İlanı

27 Şubat 2020 saat 17.00

Yedek Listeden Kayıt Tarihi

28 Şubat 2020


ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ VE GENEL HUSUSLAR

 

2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kontenjan açılan programlara başvuru işlemleri   17-23 Şubat 2020  tarihleri arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır. BAŞVURU SİSTEMİ

  1. Online başvuru işleminin son aşamasında online sistem üzerindeki “yazdır” seçeneği ile “başvuru formu” çıktısı alınarak kesin kayıtlara kadar ilgili belge saklanacaktır. Bu belge kesin kayıtlarda istenecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Sisteme yükleyeceğiniz fotoğraf öğrenci kimliğinde kullanılacağından güncel ve 4.5x6 cm ebatlarında vesikalık fotoğraf olmalıdır.
  3. Adayların mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşümü YÖK DÖNÜŞÜM TABLOSU esas alınarak yapılır.
  4. Sisteme girilen tüm notların; Doktora programında Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi, Transkript,  ALES, yabancı dil belgelerinin de sisteme yüklenmesi zorunludur. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.
  5. Hâlihazırda bir doktora programına devam eden öğrenciler, Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti + Mevcut aşamadaki durumunu gösteren DOKTORA not dökümü + Aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesini (NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur) tek dosya olarak başvuru sistemine Yüksek Lisans Not Dökümü olarak yüklemelidir.
  6. Online sisteme yüklenecek evrakların tümü okunabilir, tarayıcı ile taranmış ve PDF formatında olmalıdır. Sisteme Mezuniyet belgesi (arkalı-önlü), Not Dökümü gibi evrakların tek PDF dosyası olarak yüklenmelidir.
  7. Eksik evrak ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak (Yabancı Öğrenciler Başvuramaz)

2. Doktora programı için ilanda belirtilen alanlardan birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için ise ilanda belirtilen alanlardan birinden lisans derecesine sahip olmak.

3. Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerince belirlenen başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. Bu şartlarda çalışmadığına dair imzalı dilekçesini başvuru sistemine DİLEKÇE kısmında dosya olarak yüklenmelidir.

5. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

6. Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

7. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak

8. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’den son 5 (beş) yıl içerisinde SAYISAL puan türünden;

-Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan

-Lisans derecesi ile başvurularda en az 80 puan almış olmak

9. Yüksek Lisans veya lisans mezuniyet not ortalaması;

-Lisans derecesi ile başvuru yapanlar için en az 3.00,

-Yüksek Lisans derecesi başvuru yapanlar için en az 2.50 olmalıdır.

10.YÖK’ün kabul ettiği Yabancı Dil Sınavlarından herhangi birinden (YDS ve YÖKDİL) en az 55 puan veya eşdeğer puanı almış olmak.

11.Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. (Usul ve Esaslar 8(4) )

12.Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (Usul ve Esaslar 8(4) )

13.Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslarda belirtilen genel hükümlere uymak.

 


DEĞERLENDİRME

 

Başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakata alınır ve başarı değerlendirilmesi ALES’in %50’si, Lisans mezunları için lisans not ortalamasının, Yüksek Lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, ve Mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Adaylar değerlendirme notlarına göre sıralanarak kontenjan kadar asıl ve kadar yedek aday belirlenir.

 

ALES

Mezuniyet Not Ortalaması

Yabancı Dil

Mülakat

Sınavı

Değerlendirme Notu

 

Kontenjan Kadar Asıl ve Yedek Aday Belirlenir.

%50

%20

%10

%20

%100

 

ü  Mülakat veya yazılı sınavına katılmayan veya Mülakattan 100 üzerinden 50 puandan aşağı alan öğrenci başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

ü  Adayların başarılı sayılabilmesi için değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Not: Başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.


KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

NOT: YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli çerçeve yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrasına göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin herhangi başka bir programda kayıtları varsa sildirerek kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.

 

1. Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

2. Yabancı dil belgesi,

3. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

4. Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

5. ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

6. Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

8. Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu,

 

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aksaray Üniversitesi Kampüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Spor Bilimler Fakültesi Binası 2. Kat, AKSARAY

Telefon: 0 382 288 27 06, Faks: 0 382 288 27 19, E-posta: fbe@aksaray.edu.tr