Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
7417 SAYILI KANUN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UYGULAMA ESASLARI

7417 SAYILI KANUN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UYGULAMA ESASLARI 

 

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen GEÇİCİ 83. MADDE uyarınca, Yükseköğretim kurumlarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil, kayıt yenilememe, başarısızlık, azami süre vb. herhangi bir sebeple ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine aşağıdaki esaslar çerçevesinde başlayabilirler.

 

 

1- BAŞVURU TARİHLERİ

 

  • Kanun kapsamından yararlanmak isteyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinden itibaren dört ay içinde, 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar, 
  • Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde
  • Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde
  • Sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde, 

7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanmak üzere başvuru yapabilirler. Söz konusu kanun gereği belirtilen tarihlerden sonra başvuru yapılamaz.

 

 

2- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ 

 

  • Belirtilen süreler içerisinde gerekli belgeleri teslim ederek yapılan tüm başvurular, enstitüler tarafından değerlendirilir ve intibak işlemleri yapılır. 

 

  • Başvuranların, ilgili enstitü yönetim kurulları tarafından daha önce başarılı olduğu derslerin sayılması suretiyle intibakı yapılır.  

  

 

3-  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 

 

a. Lisansüstü Programlara Kayıt Yapma Hakkı Kazandığı Halde Kayıt Yaptırmayanlar

Lisansüstü Programa kayıt yapma hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara daha önce kabul edildikleri bilimsel hazırlık programı ve esas sınıf kabulleri göz önünde bulundurularak enstitü yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlamak üzere kayıt hakkı verilir. 

 

 

Doktora programlarına kayıt olacakların, Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil yeterlik sınavlarına ilave olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca YDS/YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında yönetmelikte belirtilen dillerin birinden YDS/ YÖKDİL’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir. 

 

b. Yüksek Lisans ve Doktora Programı 

Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık, ders, tez, yeterlik gibi aşamalarda ilişiği kesilenlerin daha önce kayıtlı oldukları aşama esas alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından intibak işlemleri yapılır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlamak üzere kayıt hakkı verilir. 

 

Tezli yüksek lisans programına, ders aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 6 yarıyıl, tez aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 4 yarıyıl süre verilir. 

 

Tezsiz yüksek lisans programına ders aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 3 yarıyıl, proje aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 1 yarıyıl, süre verilir. 

 

Doktora programına, ders aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 12 yarıyıl, yeterlik sınavı aşamasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 10 yarıyıl, tez aşmasında kayıt hakkı elde etmiş öğrencilere 8 yarıyıl süre verilir.

 

c. Bilimsel Hazırlık Programı Aşaması 

Bilimsel hazırlık programında iken ilişiği kesilen veya bilimsel hazırlık programına kabul edilip kayıt yaptırmayanların bilimsel hazırlık dersleri, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü kurulu kararı ile yeniden belirlenerek 2022-2023 eğitim-öğretim yılında başlamak üzere bilimsel hazırlık programına kayıt hakkı verilir. 

 

d. Yüksek Lisans ve Doktora Programları Ders Aşaması 

Yüksek lisans ve doktora ders aşamasında ilişiği kesilenlerin başarılı olarak tamamladığı dersler esas alınarak ders intibakı yapılır. 

 

e. Doktora Programı Yeterlik Sınavı Aşaması 

Doktora programı yeterlik sınavı aşamasına kayıt hakkı verilen öğrencilere iki sınav hakkı verilir. 

 

f. Doktora Programı Tez Aşaması 

Tez aşamasında ilişiği kesilenlerin intibakı, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ‘tez önerisi savunma aşamasına’ veya ‘tez aşamasına’ yapılır.

 

g. Kapatılan veya Öğrenci Alımı Durdurulan Programlar

 

  Tez aşamasında başvuru yapan bir öğrencinin 7417 Sayılı Kanun faydalanıp kapatılan/öğrenci alımı durdurulan lisansüstü programlara kayıt/yatay geçiş kaydı yaptırmak isteyen öğrencilerin;

a)Derslerini tamamlamış ancak tez aşamasında olan öğrencilerin kapatılan/öğrenci alımı durdurulan programa kayıtlarının yapılarak tez dönemine ilişkin işlemleri yapılabilir.

b) Ders aşamasını tamamlayamamış öğrencilerin mevcut lisansüstü programlara intibakı yapılabilir.

c) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin diğer lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler gibi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yatay geçiş yapabilir.