Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Uygulama Esasları

 

UYGULAMA ESASLARI

 

ENSTİTÜ KURULU KARARI

 

1.Tez sınav jürisi oluşturulabilmesi için yayın şartına ilişkin Enstitü Kurulu kararı

2.Lisansüstü Programlara öğrenci alım değerlendirme kriterlerini düzenleyen Enstitü Kurulu kararı (Senatonun 14.12.2016 tarih 2016/22-04 sayılı kararı)

3.ALES-GRE veya ALES-GMAT dönüşümleri hakkındaki Enstitü Kurulu kararı (Senatonun 14.12.2016 tarih 2016/22-05 sayılı kararı)

4.Tez Çalışması Orijinallik Raporu alınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Enstitü Kurulu kararı (Senatonun 02.08.2016 tarih 2016/16-01 sayılı kararı)

5.Tezlerde uygulanacak intihal oranının belirlenmesi ile ilgili Enstitü Kurulu kararı (Senatonun 08.07.2015 tarih 2015/12-02 sayılı kararı)

6.Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin bir dönemde alabilecekleri ders sayısının düzenlenmesine ilişkin Enstitü Kurulu kararı (Senatonun 14.08.2013 tarih 2013/18-04 sayılı kararı)

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

 

1. Tez Öneri Formlarının verilme tarihine ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı

2. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında azami sürelerini dolduracak olan öğrencilerin Tez Savunma Sınavına en son giriş tarihine ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı

3.Doktora Yeterlilik ve Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisinde Tez Danışmanının oy hakkı ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı

4. Danışman Değişiklikleri İle ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı