Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA 7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI / YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü madde

Kapsamında af başvurusu yapacaklar;

  1. İlgili kanun hükümlerinden faydalanmak için son başvuru tarihi istisnai durumlar hariç 07 Kasım 2022 dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İstisnai Durumlar

  1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde,
  2. Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde,
  3. Sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde,

 

2) Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında değerlendirilecek ve başvuruları kabul edilenlerin;

  1. 14 Ekim 2022 tarihine kadar kabul edilen öğrenciler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren kabulüne,
  2. 14 Ekim 2022 tarihinden sonra kabul edilen öğrenciler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılına kabulüne ve Güz yarılı için kayıtlarının dondurulmasına,
  3. Af başvurusu, Tez aşamasında kabul edilen ve kaydı silinmeden önce Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğini içeren bir ders almayan öğrencinin ilgili içerikte bir dersi tez aşamasında almasına,

Bu kanun kapsamında yatay geçiş yapacak öğrenciler

  1. Yatay geçiş başvurusu için son gün 10 Kasım 2022 dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Yatay geçiş başvurusu taleplerinin değerlendirilmesinde ilgili lisansüstü programların öğrenci alımındaki özel şartları da sağlamaları gerektiğine,

Aftan veya yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin, farklı programlara aktarılmaları,  kontenjan, intibak işlemleri, ders kayıtları ve düzeltme işlemlerinin yapılabilmesi için Enstitü Yönetim Kurulu’na 11 Kasım 2022 tarihine kadar yetki verilmesine Üniversite Senatomuz tarafında karar verilmiştir.