Aksaray Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Uluslararası Öğrenciler İçin Yedek Kontenjan Hakkında

Başvuru Sonucunuzu Görüntülemek İçin Tıklayınız

 

Tezsiz Yüksek Lisans / Tezli Yüksek Lisans/ Doktora

 

Yedek Liste İçin Kayıt Tarihi

09 Şubat- 10 Şubat 2023

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Kesin kayıt, yukarıda belirtilen tarihlerde, adayın enstitüye şahsen başvurması ya da noter aracılığıyla tayin ettiği vekil tarafından istenilen belgeleri teslim etmesiyle, enstitü öğrenci işleri tarafından yapılacaktır. Aday ilan edilen süre içinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde lisansüstü programına kayıt hakkını kaybeder.

 

Kesin kayıtta aşağıdaki belgelerin Türkçe veya İngilizce (dış temsilcilik veya noter onaylı) çevirilerinin teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Kabul mektupları online başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. Giriş yapmak için tıklayınız

 

 

Adaylardan Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler;

a) Lisans veya yüksek lisans diploması,

b) Transkript belgesi,

c) ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden herhangi birisi (zorunlu değildir),

d) Doktora programı için yabancı dil sınav belgesi,

e) Varsa eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlar için ASÜ TÜRKÇEM veya diğer üniversitelerin Türkçe eğitim ve uygulama merkezlerinden alınmış belge ya da YEE tarafından verilen Türkçe dil belgesi,

f) Pasaport sureti,

g) 3 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

h) Enstitü tarafından başvuru ilanında belirtilen diğer belgeler.